Prof. nzw. dr hab. inż. arch. Marek A. Wołoszyn

Absolwent kierunku architektura na WBiA Politechniki Szczecińskiej w roku 1980. Doktorat na Wydziale Architektury Politechniki Wrocławskiej w 1989 roku, habilitacja również na Politechnice Wrocławskiej. 


Specjalizuje się w zakresie architektury spełniającej zasady zrównoważonego rozwoju, szczególnie w architekturze energooszczędnej. Autor wielu realizacji z zakresu budownictwa: sakralnego, użyteczności publicznej (nagroda II st. Ministra Spraw Wewnętrznych i Admin. w roku 1998 za budynek Muzeum Przyrody Wolińskiego Parku Narod.) i mieszkaniowego, także rewitalizacji.


Konsultacje
Pokój 220 
E-mail: archmark@wp.pl 

Tematyka prac dyplomowych: 
- projekty domów ekologicznych
- projekty osiedli ekologicznych
- projekty budynków użyteczności publicznej i architektury sakralnej
- projekty rewitalizacji starej zabudowy z nowymi uzupełnieniami 

Publikacje książkowe: 
  •  Monografia: Ekorewitalizacja - zagadnienia architektoniczne, Wydawnictwo Exemplum, Szczecin-Poznań, 2013r.
  • Monografia: „Projektowanie rewitalizacji zabudowy czynszowej z z uwzględnieniem uwarunkowań ekologicznych, na wybranych przykładach śródmiejskiej zabudowy z XIX i początku XX w.”  IAiPP nr 44, Prace Naukowe Politechniki Szczecińskiej nr 585, Szczecin 2005 r., s.224
  • „Wykorzystanie energii słonecznej w budownictwie jednorodzinnym”, COIB Warszawa 1991;