Prof. nadzw. dr hab. inż. arch. Krystyna Januszkiwicz

Redaktor Naczelnym kwartalnika popularno-naukowego AV (Archivolta)

Konsultacje
Pokój 215 
E-mail: krystyna_januszkiewicz@wp.pl 

Tematyka prac dyplomowych:  
- architektura projektowana cyfrowo: obiekty użyteczności publicznej z nastawieniem na sport i rekreację.
- projektowanie zintegrowane (architekt-konstruktor), zastosowanie cyfrowych narzędzi projektowania systemu CAD/CAE/CAM w procesie projektowym, druk 3D, pliki dla wytwórcy.

Publikacje książkowe: 
  •  O projektowaniu architektury w dobie narzędzi cyfrowych - stan aktualny i perspektywy rozwoju, Oficyna Wydawnicza PWr. 2010.
  • Piękno konstrukcji mostowych, Wydawnictwo PK, Kraków 2012.
  • Estetyka konstrukcji mostowych