Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Kontakt

Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie 
Wydział Budownictwa i Architektury
Instytut Architektury i Planowania Przestrzennego 
Zakład Projektowania Architektonicznego 
ul. Żołnierska 50 
71-210 Szczecin 
I pietro 
Tel.: 91 449 56 76 
E-mail: jbiernacka@zut.edu.pl