Prof. nzw. dr hab. inż. arch. Robert Barełkowski

Konsultacje: 
środa 12:15 – 13:15
środa 16:30  – 17:00
Pokój 223 
E-mail: robert@armageddon.com.pl 

Tematyka prac dyplomowych: 
- obiekty sportu i rekreacji
- obiekty edukacyjne (szkoły, przedszkola, obiekty uczelniane)
- obiekty specjalne (laboratoria, ośrodki badawcze itp.)
- obiekty służb publicznych (administracja, straż pożarna)