dr inż. arch. Jarosław Bondar

Dyplom IAiPP PS tytuł zawodowy: mgr inż. arch. 1992 r. staż zawodowy w „Laboratorium voor Architektuur” Middelburg / Holandia 11.2000 – 11.2005 r. Studia doktoranckie na Wydziale Architektury Politechniki Warszawskiej. 07.01.1993 – 15.05.1995 r. asystent projektanta - Pracownia projektowa ARCO Sp. z o.o. 01.12.1995 – 30.09.2005) asystent – ZPA IAiPP Politechnika Szczecińska 01.06.1996r. – do chwili obecnej projektant/właściciel – LA Laboratorium Architektury Pracownia Projektowa 22.11.2005 r. Obrona pracy doktorskiej na temat: „Różne koncepcje kształcenia architektów na przykładzie Bauhausu, w latach 1922 i 1923”. Promotor: Prof. dr hab. arch. Lech Kłosiewicz Politechnika Warszawska 13.12.2005 – do chwili obecnej adiunkt – ZPA IAiPP Politechnika Szczecińska/Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie.


Konsultacje
Pokój 222 
E-mail: bondar@lab4arch.pl 

Tematyka prac dyplomowych: 
- projekty przestrzeni publicznych i obiektów użyteczności publicznej w odniesieniu do istniejacych teorii zwiazanych z architektura
- projekty zespołów budynków usługowych
- projekty obiektów sakralnych
- projekty budynków i zespolow zabudowy mieszkalnej: zamieszkania zbiorowego i jednorodzinnego
- projekty budynków i zespolow zabudowy zakwaterownia turystycznego
- projekty przekształcenia istniejacych budynków i zespołów zabudowy i nowych obiektów uzupełniajacych istniejąca zabudowe