dr hab. inż. arch. Marek Czyński, prof. ZUT - kierownik zakładu

Dyplom Wydziału Architektury Politechniki Krakowskiej (1970); badania z zakresu: antropologii architektury, ergonomii, jakości życia w środowisku zbudowanym oraz terapeutycznych właściwości architektury; zajęcia dydaktyczne z przedmiotów: ergonomia, projektowanie architektoniczne obiektów lecznictwa uzdrowiskowego, szpitalnictwa, rehabilitacji oraz opieki społecznej nad osobami niepełnosprawnymi, chorymi i starymi, zagadnienia społeczne w architekturze i urbanistyce.Konsultacje
Pokój 217 
E-mail: marek.czynski@zut.edu.pl 

Tematyka prac dyplomowych: 
+ projektowanie obiektów użyteczności publicznej w tym:
- obiekty lecznictwa uzdrowiskowego
- obiekty sluzby zdrowia
- obiekty rehabilitacji i opieki spolecznej
- obiekty rekreacji i odnowy biologicznej

Publikacje książkowe: 
„Architektura w przestrzeni ludzkich zachowań. Wybrane zagadnienia bezpieczeństwa w środowisku zbudowanym” Monografia: Prace Naukowe Politechniki Szczecińskiej nr 587, Instytut Architektury i Planowania Przestrzennego nr 45, Wydawnictwo Uczelniane Politechniki Szczecińskiej, Szczecin 2006 r., ISSN 0208-7065; stron 356.