dr inż. arch. Mariusz Tuszyński

Mariusz Tuszyński - w latach 1988-1994 studia architektoniczne na Wydziale Budownictwa i Architektury Politechniki Szczecińskiej (WBiA PS), od 1997 r. asystent na WBiA PS w Zakładzie Projektowania Architektonicznego Instytutu Architektury i Planowania Przestrzennego (IAiPP), w 2007 r. uzyskał stopień doktora nauk technicznych na Wydziale Architektury Politechniki Wrocławskiej, od 2007 r. adiunkt w Zakładzie Projektowania Architektonicznego IAiPP ZUT; zainteresowania badawcze i publikacje w zakresie: osiedle mieszkaniowe, architektura obiektów użyteczności publicznej, centrum miasta historycznego; samodzielna praktyka w zawodzie architekta od 1997 r., członek Zachodniopomorskiej Okręgowej Izby Architektów. Konsultacje
Pokój 225 
E-mail: mtuszynski@onet.pl 
  
Tematyka prac dyplomowych: 
- projektowanie zespołów mieszkaniowo-usługowych
- przebudowa i modernizacja osiedli mieszkaniowych / blokowisk /
- projektowanie zespołów zabudowy i obiektów użyteczności publicznej
- projekty rewitalizacji istniejacych obiektów lub fragmentów zabudowy środmiejskiej z nowymi uzupełnieniami
- obiekty sportu, rekreacji i turystyki