dr inż. arch. Grzegorz Wojtkun

Konsultacje
Pokój 218 
E-mail: drossel@zut.edu.pl 
  
Tematyka prac dyplomowych: 
- projektowanie zespołów mieszkaniowo-usługowych
- rozwiazania studialne z zakresu mieszkalnictwa o charakterze perspektywicznym
- zagadnienia zwiazane z humanizacja zespołów mieszkaniowych
- obiekty użyteczności publicznej
- obiekty lecznictwa, odnowy biologicznej, opieki społecznej i rehabilitacji

 Publikacje książkowe: 
  •  „Wielorodzinne budownictwo mieszkaniowe. Wizje a rzeczywistość” Monografia naukowa. Prace naukowe Politechniki Szczecińskiej Nr 591. Instytut Architektury i Planowania Przestrzennego Nr 46. ISSN 0208-7065. Wydział Budownictwa i Architektury Politechniki Szczecińskiej, Wydawnictwo Uczelniane Politechniki Szczecińskiej, Szczecin 2008 r., s. 168.
  • „Osiedle mieszkaniowe w strukturze miasta XX wieku” Monografia I kw. 2004, 300 stron, 126 rycin, 43 fotografie, 33 tabele