lic. Jolanta Biernacka

Jolanta Biernacka z wykształcenia technik ekonomista zatrudniona w Politechnice Szczecińskiej na Wydziale Budownictwa i Architektury na stanowisku samodzielnego referenta od roku 1977. Zatrudnienie w Zakładzie Projektowania Architektonicznego Instytutu Architektury i Planowania Przestrzennego na stanowisku starszego technika od roku 2001, od roku 2012 na stanowisku specjalisty.


E-mail: jbiernacka@zut.edu.pl
Tel.: 91 449 56 76  

Zakład Projektowania Architektonicznego  
ul. Żołnierska 50  
71-210 Szczecin  
I pietro  
Pokój 221