Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

ROK 2014


1.                    

Barełkowski Robert

The Appropriation of Values in the Architectural Environment <Przypisywanie wartości w środowisku architektonicznym>

(pozycja dotychczas nie wykazywana)

Architectural Volumes: Architecture as Cultural Heritage <Architektura jako dziedzictwo kulturowe>, 2-3/2012, ISSN 2081-7290, 59-78, język angielski

2.                    

Barełkowski Robert

Przestrzeń jako nośnik dyskursu <Space as a vessel of discourse>

(wydawnictwo w pełni dwujęzyczne)

Przestrzeń idei i materii, <The Space of Vision and Matter>, R. Barełkowski (red.), Wydawnictwo Exemplum, ISBN 978-83-62690-17-6, Poznań, 130-137

język polski/angielski

3.                    

Gradziński Piotr

Publikacja  streszczenia pt.:

Cykl życia architektury

III/VI Międzynarodowa Konferencja
Architektura Bez Granic – „Przyszłość Architektury Architektura Przyszłości” ,  4-6 grudnia 2014, ISBN 978-83-65071-03-3, Szklarska Poręba 2014, s.16-17, język polski/ język angielski

4.                    

Gradziński Piotr

Publikacja  streszczenia wygłoszonego referatu pt.:

Integracja budynku ze środowiskiem – zamknięta w procesie projektowym cyklu życia

II Sympozjum Integracja Sztuki i Techniki w Architekturze i Urbanistyce, 3-4 czerwca 2014, Bydgoszcz, s.16, język polski/ język angielski

5.                    

Gradziński Piotr

Publikacja  streszczenia wygłoszonego referatu pt.:

Architektura zmienna w cyklu życia

XXIV Międzynarodowa Konferencja Naukowa i warsztaty Architektoniczne HABITATY 2014, Reaktywacja Małych Społeczności Lokalnych, 22-25 października 2014,  Wrocław-Wójtowice

6.                    

Januszkiewicz Krystyna

Modern Architecture in Poland after the Communist Era. A new way forward through a Critical Regionalism,

Czasopismo Architecturae et Artibus, Politechnika Białostocka, Białystok, Vol. 20, October 2014, s.5-25,  język angielski

7.                    

Januszkiewicz Krystyna

Constructing a New Polish Architecture: Critical Regionalism and Resistance to Globalization after 1989

Czasopismo Journal of Civil Engineering and Architecture, DAVID PUBLISHING, NY, USA, Vol. 8, Number 12, December 2014 (Serial Number 85), s.1518 -1526, język angielski

8.                    

Januszkiewicz Krystyna

14 Biennale Architektury w Wenecji

Czasopismo ARCHIVOLTA, kwartalnik ogólnopolski, Wydawca Wydawnictwo Archivolta Michał Stępień, Węgrzce, Nr 3(63)2014,     s.8-10, język polski

9.                    

Januszkiewicz Krystyna   50%

Sołkiewicz-Kos Nina

50%

THE SHARD najwyższy budynek w Londynie

Czasopismo ARCHIVOLTA, kwartalnik ogólnopolski, Wydawca Wydawnictwo Archivolta Michał Stępień, Węgrzce, Nr 3(63)2014,    s.24-34, język polski

10.                 

Januszkiewicz Krystyna

Architektura i Komputery. Powierzchnia jako nowe uwarunkowanie przestrzenne. Struktury pneumatyczne

Czasopismo ARCHIVOLTA, kwartalnik ogólnopolski, Wydawca Wydawnictwo Archivolta Michał Stępień, Węgrzce, Nr 3(63)2014,          s. 52-58, język polski

11.                 

Januszkiewicz Krystyna

Architektura i Komputery. Wielowarstwowe strukturalne "skóry"

Architecture and Computers, Multi-layer structural "skins"

Czasopismo ARCHIVOLTA, kwartalnik ogólnopolski, Wydawca Wydawnictwo Archivolta Michał Stępień, Węgrzce, Nr 4(64)2014,         s. 52-57, język polski

12.                 

Januszkiewicz Krystyna

Galeria Matematyki w MUZEUM NAUKI w Londynie

Czasopismo ARCHIVOLTA, kwartalnik ogólnopolski, Wydawca Wydawnictwo Archivolta Michał Stępień, Węgrzce, Nr 4(64)2014,

s. 85-87, język polski

13.                 

Kopczyńska Olga

Model gruntu organicznego w warunkach częściowego odciążenia

Dwumiesięcznik Inżynieria Morska i Geotechnika.

Wydawca: IMOGEOR Sp. z o.o., , jęz. polski;

artykuł przyjęty do druku wg załączonego zaświadczenia

14.                 

Wojtkun Grzegorz

Chlubne i niechlubne postawy i wydarzenia w dziejach Ruchu Nowoczesnego w architekturze

Czasopismo naukowo-dydaktyczne „Przestrzeń i Forma” nr 20/2013. Wydawca: Szczecińska Fundacja Edukacji i Rozwoju Addytywnego „SFERA”. Szczecin 2013, s. 179-202; 7 ilustracji biało-czarnych; język angielski i polski

15.                 

Wojtkun Grzegorz

Między tradycjonalizmem w mieszkalnictwie, a nowoczesnością

Czasopismo naukowo-dydaktyczne „Przestrzeń i Forma” nr 21/2014. Wydawca: Szczecińska Fundacja Edukacji i Rozwoju Addytywnego „SFERA”. Szczecin 2014, s. 229-260; 10 ilustracji biało-czarnych; język angielski i polski

16.                 

Wojtkun Grzegorz

Mieszkalnictwo socjalne i jego architektura. Kompromis czy wykluczenie?

Czasopismo naukowo-dydaktyczne Habiaty – architektura socjalna. Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej. Wrocław 2014, s. 421-428; 3 ilustracje biało-czarne; język polski


 MONOGRAFIE

1.                    

Barełkowski Robert

Harmonizowanie przestrzeni. Perspektywy, studia, interwencje

Wydawnictwo Exemplum, ISBN 978-83-62690-08-4, Poznań, pp. 162

2.                    

Barełkowski Robert

Przestrzeń idei i materii <The Space of Vision and Matter> (wydawnictwo w pełni dwujęzyczne)

Wydawnictwo Exemplum, ISBN 978-83-62690-17-6, Poznań 2014, pp. 139

3.                    

Barełkowski Robert

Strategies for identity of sustainable suburbs

The Sustainable City IX. Urban Regeneration and Sustainability

Southampton - Boston, 2014

Vol. 1, WIT Transactions on Ecology and the Environment, Vol. 191, Wessex Institute of Technology, WIT Press, ISBN 978-1-78466-023-9, setISBN: 978-1-84564-820-6, set eISBN: 978-1-84564-821-3, ISSN: 1746-448X (print), ISSN: 1743-3541 (on-line), Southampton & Boston, s. 667-679

4.                    

Barełkowski Robert

Dziedzictwo architektoniczne – przetrwalnik czy generator wartości?

Harmonizowanie przestrzeni. Perspektywy, studia, interwencje, red. R. Barełkowski, Wydawnictwo Exemplum, 2013, ISBN 978-83-62690-08-4, Poznań, 9-19

5.                    

Barełkowski Robert

Interdyscyplinarność jako metoda <Interdisciplinarity as method>

(wydawnictwo w pełni dwujęzyczne)

Przestrzeń idei i materii, <The Space of Vision and Matter>, R. Barełkowski (red.), Wydawnictwo Exemplum, ISBN 978-83-62690-17-6, Poznań, 8-21

język polski/angielski

6.                    

Barełkowski Robert

Funkcja jako nośnik continuum w zabytku architektury

B. Szmygin i P. Molski (red.), Wartość funkcji w obiektach zabytkowych. Polski Komitet Narodowy ICOMOS, Muzeum Pałac w Wilanowie, Politechnika Lubelska, 2014, ISBN 978-83-940280-0-8, Warszawa, 57-66

7.                    

Bondar Jarosław

Szczecin – priorytety procesu rewitalizacji w latach 2014 - 2020

Przestrzeń jako laboratorium. Perspektywy, studia, interwencje, red. R. Barełkowski, Wydawnictwo Exemplum, Poznań 2014

8.                    

Gradziński Piotr

Autorstwo rozdziału w monografii pt.:

Cykl życia architektury – analogie architektury z organizmami żywymi

Architektura przyszłości, redakcja E. Przesmycka, E. Trocka-Leszczyńska, , Monografia Wydziału Architektury Politechniki Wrocławskiej, ISBN

 978-83-65071-02-6, Wrocław 2014, s.167-183.

9.                    

Wołoszyn Marek

EKOREWITALIZACJA, zagadnienia architektoniczne

Wyd. Exemplum, Poznań – Szczecin. 2013, 252 str. Rycin 88; język polski, ISBN 978-83-62690-15-2

monografia  recenzowanaROK 2013 


1.                    

Bondar Jarosław

Dydaktyka przyjazna twórczości – metody heurystyczne

Czasopismo naukowo-dydaktyczne Przestrzeń i Forma nr 18.Wydawca: Szczecińska Fundacja Edukacji i Rozwoju Addytywnego „SFERA”, Szczecin 2012, s.47 – 64, jęz. angielski/polski

2.                    

Świątek Leszek

Dematerialization In Architecture as an Imperative of Sustainable Building

Publikacja artykułu w zagranicznych materiałach konferencyjnych w ramach konferencji Central Europe Towards Sustainable Building CESB w Pradze w dn. 26-28.06.2013, s.793-796

3.                    

Świątek Leszek

Against Over-materialization. Architecture of Negatonnes

Publikacja artykułu w zagranicznych materiałach konferencyjnych w ramach konferencji Contribution of Sustainable Building to Meet EU 20-20-20 Targets. Portugal SB13 w Guimaraes w dn. 30.10.-01.11.2013, s.771-774

4.                    

Świątek Leszek

 

Udział w zbiorowej wystawie zagranicznej, prezentacja plakatu „Dematerialization In Architecture as an Imperative of Sustainable Building” w ramach konferencji Central Europe Towards Sustainable Building CESB w Pradze w dn. 26-28.06.2013 .

5.                    

Wojtkun Grzegorz

Did block housing estates really have to be ugly?

Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej. Wrocław 2012, s. 291-301. 4. ilustracje biało-czarne; jęz. angielski

6.                    

Wojtkun Grzegorz

Skala i struktura wielorodzinnego obszaru mieszkaniowego w okresie ponowoczesnym

Czasopismo Katedry Kształtowania Środowiska Mieszkaniowego. Cykl - Środowisko mieszkaniowe Zeszyt 12/2013, część II. Wydawnictwo Politechniki Krakowskiej. Kraków 2013, s. 226-231, 1. ilustracja biało-czarna

7.                    

Wojtkun Grzegorz

Od mieszkalnictwa socjalistycznego do mieszkalnictwa socjalnego

Czasopismo naukowo-dydaktyczne Przestrzeń i Forma nr 18.Wydawca: Szczecińska Fundacja Edukacji i Rozwoju Addytywnego „SFERA”, Szczecin 2012, s. 183-198, 4 ilustracje biało-czarne, jęz. angielski/polski


 MONOGRAFIE
1.

Barełkowski Robert

Learning design from knowing less

 

 

Learning design from knowing less

Ghent - Brussels, LUCA Sint-Lucas School of Architecture Ghent - Brussels, 2013

ISBN: 978-90-81323-86-4, s.517-524.

2.                    

Barełkowski Robert

Sustainability - myth, reality, and future. Planning and renewable energy management

 

The Sustainable City VIII. Urban Regeneration and Sustainability

Southampton - Boston, WIT Press, 2013

ISBN: 978-1-84564-886-2 (vol. 1) 978-1-84564-887-9 (vol. 2), ISSN: 1746-448X (print), ISSN: 1743-3541 (on-line) s.781-793

3.                    

Barełkowski Robert

Zwierciadło kultury

Artykuł recenzowany w publikacji Ślady architektury. Wydawnictwo: Exemplum, Poznań 2012, ISBN978-83-62690-04-6, s.65-80

Język polski/angielski

4.                    

Ostrowski Marek

Sztuka w służbie architektury. Edukacja architektoniczna poprzez sztukę na przykładzie działań kreatywnych podejmowanych w Szczecinie.

E. Trocka - Leszczyńska,
E. Przesmycka (red.),
Miasto w kulturze. Monografia Wydziału Architektury Politechniki Wrocławskiej, Oficyna wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, ISBN 978-83-7493-740-5, Wrocław, str. 423-430,  j. polski


ROK 2012 


1.                    

Barełkowski Robert

„Metodyka przeprowadzania oceny i rekomendacji lokalizacji przedsięwzięć OZE”

Przestrzeń i Forma,  Wydawnictwo Szczecińska Fundacja Edukacji i Rozwoju Addytywnego „SFERA”, Szczecin 2011, s. 377 – 396, 1 ilustracja, ISSN: 1895-3247,

j. polski/angielski

2.                    

Barełkowski Robert

Mroczna strona architektury. Prawda w detalach skrywanych

Czasopismo Techniczne. Architektura, Wydawnictwo Politechniki Krakowskiej, ISSN 0011-4561 ISSN 1897-6271, Kraków 2012, j. polski

3.                    

Barełkowski Robert

Mapping Deficiency

EURAU12 Porto / Espaço Público e Cidade Contemporânea (Public Space and Contemporary City), Faculdade de Arquitectura da Universidade do Porto, ISBN 978-989-8527-01-1, Porto, 12-15, j. angielski

4.                    

Barełkowski Robert

The Edge of the [dis]Order

M. Pacetti, G. Passerini, C. A. Brebbia, G. Latini (red.) The Sustainable City VII. Urban Regeneration and Sustainability, Wessex Institute of Technology, WIT Press, Southampton & Boston, ISBN: 978-1-84564-578-6, ISSN: 1746-448X (print), ISSN: 1743-3541 (on-line), 759-770, j. angielski

5.                    

Bondar Jarosław

„Wolność w twórczości architektonicznej”

Przestrzeń i Forma. Wydawnictwo

Szczecińska Fundacja Edukacji i Rozwoju Addytywnego "SFERA",

ISSN 1895-3247

Szczecin, 2011, str. 195-202, 1 zdjęcie czarno – białe,

j. polski/angielski

6.

Ostrowski Marek (75%)

Czyński Matek (25)

„Reklama w przestrzeni publicznej miasta” Przestrzeń i Forma,  ISSN 1895-3247, Wydawnictwo Szczecińska Fundacja Edukacji i Rozwoju Addytywnego „SFERA”, Szczecin 2011, s. 213-228, 17 ilustracji, j. polski/angielski

7.                    

Ostrowski Marek (25%)

Czyński Marek (75%)

 

„Reklama w przestrzeni publicznej miasta”

Przestrzeń i Forma,  ISSN 1895-3247, Wydawnictwo Szczecińska Fundacja Edukacji i Rozwoju Addytywnego „SFERA”, Szczecin 2011, s. 213-228, 17 ilustracji, j. polski/angielski

8.                    

Wojtkun Grzegorz

Between order and decency – between the code and abstract criteria

Czasopismo Architectus, Wydział Architektury Politechniki Wrocławskiej, Wrocław 2011, s. 83-85, j. angielski

9.                    

Wojtkun Grzegorz

Blokowiska na styku dwóch czasów i narodowości

Czasopismo Techniczne, Wydział Architektury Politechniki Krakowskiej Kraków 2011, s. 387-393, 1 ilustracja biało-czarna, j.polski/angielski

10.                 

Wojtkun Grzegorz

Blokowiska (nie)wdzięczna spuścizna

Czasopismo Techniczne, Wydział Architektury Politechniki Krakowskiej, Kraków 2011, s. 477-482, 1 ilustracja biało-czarna, j.polski/angielski

11.                 

Wojtkun Grzegorz

Osiedla Kaliny i Przyjaźń w Szczecinie – „uniwersalna” wielorodzinna zabudowa mieszkaniowa

Czasopismo naukowo-dydaktyczne Przestrzeń i Forma. Wydawca: Szczecińska Fundacja Edukacji i Rozwoju Addytywnego „SFERA”, Szczecin 2011, s. 609-622, 5 ilustracji biało-czarnych, j. polski/angielski

12.                 

Wojtkun Grzegorz

Standardy współczesnego mieszkalnictwa

Czasopismo naukowo-dydaktyczne Przestrzeń i Forma. Wydawca: Szczecińska Fundacja Edukacji i Rozwoju Addytywnego „SFERA”, Szczecin 2012, s. 301-322, 5 ilustracji biało-czarnych, j. polski/angielski

13.                 

Wołoszyn Marek A.

Nowe Miasto Akademickie w Szczecinie – nowe miejsce w strukturze miasta.

Odnowa krajobrazu miejskiego – ULAR 6. Miasto – miejsca ludziom przyjazne. Tom-1, Gliwice 2012,  s. 433- 439, j. polski

14.                 

Wołoszyn Marek A.

Lokalizacja funkcji akademickich w Szczecinie – rozproszyć czy skupić?

Przestrzeń i Forma. Czasopismo naukowe PAN/O. Wydawnictwo Szczecińska Fundacja Edukacji i Rozwoju Addytywnego „SFERA”. Gdańsk i IAiPP – Szczecin 2011, s. 155-165,  j. polski/angielski

15. Barełkowski Robert System wartości zabytkowej a ruina B. Szmygin i P. Molski (red.), Zamki w ruinie – zasady postępowania konserwatorskiego. Politechnika Lubelska, Polski Komitet Narodowy ICOMOS, ISBN 978-83-62596-96-6, Warszawa-Lublin, 37-48,  j. polski


ROK 2011 

            1.     

Grzegorz Wojtkun

 

„The culture of architectural design – the ideological basis of modern architecture”

Artykuł w czasopiśmie Architectus, Nr 2(28)2010, Wydział Architektury Politechniki Wrocławskiej, Indeks 347957 ISSN 1429-7507, Wrocław 2010, s. 229-232, 1 ilustracja biało-czarna.

 

            2.     

Grzegorz Wojtkun

 

 

„Miasto. Tworzyć i używać racjonalnie?”

Artykuł w Czasopiśmie Technicznym Architektura, 6-A/2010, Zeszyt 14 rok 107, Wydawnictwo Politechniki Krakowskiej, ISSN 1897-6271, ISSN 0011-4561,Kraków 2010, s. 41-46, 1 ilustracja biało-czarna.

            3.     

Grzegorz Wojtkun

 

„Wielka płyta na styku żelaznej kurtyny”

Artykuł w czasopiśmie naukowo-dydaktycznym Przestrzeń i Forma nr 15. ISSN 1895-3247, Wydawnictwo Szczecińska Fundacja Edukacji i Rozwoju Addytywnego „SFERA”, Szczecin 2011.
s. 475-484, 5 ilustracji kolorowych, 1 ilustracja biało-czarna.

            4.     

Marek Wołoszyn  – 50%

Paweł Nowak – doktorant WKŚiR – 50%

 

„Krajobraz wsi nadwodnej, jako element marketingowy, na przykładzie wsi Stepnica”

Referat w materiałach pokonferencyjnych I Międzynarodowej Konferencji Naukowej pt.: Współczesne krajobrazy wiejskie” Tuchola-Tleń, 8-10.09.2011.Wydawnictwo, Publisher by University of Environmental Management In Tuchola,. Artykuł opublikowany w książce pt. “Contemporary rural  landscapes” ISBN 978-83-924457-6-0, Tuchola 2011 r , s. 120– 125, 4 ilustracje czarno-białe

            5.     

Robert Barełkowski

 

„Gishiki to jukkō”

„Rytuał i kontemplacja”

Artykuł w czasopiśmie naukowo - dydaktycznym  Przestrzeń i Forma nr 15. ISSN 1895-3247, Wydawnictwo Szczecińska Fundacja Edukacji i Rozwoju Addytywnego „SFERA”, Szczecin 2011.

 

            6.     

Robert Barełkowski

 

„Kot Schroedingera i antylogie współczesnej architektury”

Artykuł w Czasopiśmie Technicznym Architektura, 4-A/2011/1, Zeszyt 14 rok 108, ISSN 1897-6271, ISSN 0011-4561, Wydawnictwo Politechniki Krakowskiej, Kraków 2011, s. 45-54

            7.     

Sylwia Kłaczyńska

 

„ The ball was flat, the ball is round”

Artykuł w czasopiśmie Architektura Murator  wersja on-line

architektura.muratorplus.pl/projekty/the-ball-was-flat_-the-ball-isround,187_13859.html

            8.     

Marek Ostrowski – ZPA, ZUT

 

„Why photograph architecture?

From architectural photography to visualization”

Artykuł w czasopiśmie naukowym Architectus nr 2(28)2010.

Wydział Architektury Politechniki Wrocławskiej, ISSN 1429-7507, Wrocław 2010 r., s.145-148.

            9.     

Leszek Świątek

„Immateriapolis – w poszukiwaniu miast wydajnych ekologicznie”

Artykuł w Czasopiśmie Technicznym Architektura, 6-A/1/2010, Zeszyt 14 rok 107, ISSN 1897-6271, ISSN 0011-4561, Wydawnictwo Politechniki Krakowskiej, Kraków 2010, s. 53-60

          10.    

Robert Barełkowski

 

“Design the Heritage Versus Becoming the Heritage”

 

Autorstwo rozdziału w monografii lub podręczniku autorskim w języku angielskim lub podstawowym dla danej dyscypliny

Tytuł publikacji: Intervention Approaches for the 20th Century Architectural Heritage. ISBN: 978-84-92641-70-3, Wydawca Escuela Tecnica Superior de Arquitectura de Madrid, ICOMOS / ISC20C, Madryt 2011, str. 1-6, 2 ilustracje


ROK 2010 


 Robert Barełkowski
„Przeciw regułom”
Artykuł w czasopiśmie naukowym Architectural Volumes. Wydawnictwo Exemplum, ISSN 2081-7290, Poznań 2010 r., nr 1, s.11-35. 

Robert Barełkowski
„Architektura rozumienia. Rozważania o dyscyplinie i jej percepcji”
Artykuł w czasopiśmie naukowym Architectural Volumes. Wydawnictwo Exemplum, ISSN 2081-7290, Poznań 2010 r., nr 1, s.229-252. 

Robert Barełkowski
„Paradoks skali”
Artykuł w czasopiśmie naukowo-dydaktycznym Przestrzeń i Forma nr 14. Wydawnictwo Szczecińska Fundacja Edukacji i Rozwoju Addytywnego „SFERA”, Szczecin 2010. 

Marek Czyński
„Labirynty współczesnego miasta”
Artykuł w czasopiśmie naukowo-dydaktycznym Przestrzeń i Forma nr 14. ISSN 1895-3247, Wydawnictwo Szczecińska Fundacja Edukacji i Rozwoju Addytywnego „SFERA”, Szczecin 2010.s. 249-266. 

Marek Ostrowski –, – Maciej Kowalewski 
„Mieszkanie – przestrzeń prywatna? Praktyki uniformizacji wnętrz”
Artykuł w czasopiśmie Architekturae et Artibus, vol 2, no.1 (3), Oficyna Wydawnicza Politechniki Białostockiej, Białystok 2010, s.39-45. 

Grzegorz Wojtkun
„Osiedle mieszkaniowe w ponowoczesnej przestrzeni urbanistycznej”
Artykuł w czasopiśmie Architecturae et Artibus, nr 1, vol. 2/2010, Oficyna Wydawnicza Politechniki Białostockiej, ISSN 2080-9638Białystok 2010, s.85-88, 2 ilustracje czarno-białe. 

Grzegorz Wojtkun
„Czy miasta naprawdę się rozrastają?”
Artykuł w Czasopiśmie Technicznym Architektura, 3-A/2010, Zeszyt 6 rok 107, Wydawnictwo Politechniki Krakowskiej, ISSN 1897-6271, ISSN 0011-4561,Kraków 2010, s.311-317, 1 ilustracja czarno-biała. 

Grzegorz Wojtkun
„Architektura współczesna w świetle uwarunkowań radiestezyjnych – mity a rzeczywistość”
Artykuł w czasopiśmie naukowo-dydaktycznym Przestrzeń i Forma nr 14. ISSN 1895-3247, Wydawnictwo Szczecińska Fundacja Edukacji i Rozwoju Addytywnego „SFERA”, Szczecin 2010.s. 311 – 318, 3 ilustracje czarno-białe 

Robert Barełkowski
„Suburbia as a battlefield. Between the society, the environment and planning strategies” 
Publikacja w materiałach konferencyjnych C. A. Brebbia, S. Hernandez i E. Tiezzi (red.), The Sustainable City VI. Urban Regeneration and Sustainability, Wessex Institute of Technology, WIT Press, ISBN 978-1-84564-432-1, Southampton & Boston, 2010, s.371-382. 

Robert Barełkowski
„ The Structure as an Identity” 
Publikacja w materiałach konferencyjnych P. J. S. Cruz (ed.), Structures and Architecture, CRC Press / Balkema, ISBN 978-0-415-49249-2, 2010 

Robert Barełkowski
„ Społeczna percepcja ruin zamkowych jako referencja dla potrzeb ochrony zabytków” 
Publikacja rozdziału w książce: Trwała ruina II. Problemy utrzymania i adaptacji. Ochrona, konserwacja i adaptacja zabytkowych murów, Lubelskie Towarzystwo Naukowe, Politechnika Lubelska, Polski Komitet Narodowy ICOMOS, Warszawa 2010, s. 7-16. 

Leszek Świątek
„Studium przypadku 6.P1. Projekt demonstracyjny renowacji ekologicznej Kwartału Turzyńskiego w Szczecinie.
Rozdział w recenzowanej monografii: Wyzwania zrównoważonego rozwoju w Polsce, Fundacja Sendzimira, Kraków 2010, ISBN 978-83-62168-00-2, str. 166-172 

Leszek Świątek
Studium Przypadku 6.P2 Dom z prasowanych beli słomianych w Przełomce
Rozdział w recenzowanej monografii: Wyzwania zrównoważonego rozwoju w Polsce, Fundacja Sendzimira, Kraków 2010, ISBN 978-83-62168-00-2, str. 173-175 

ROK 2009 


 Grzegorz WOJTKUN
„Współczesne osadnictwo osiedlowe – aspekt metodyczny”
Artykuł w czasopiśmie Środowisko Mieszkaniowe Wydziału Architektury Politechniki Krakowskiej. Wydawnictwo Katedry Kształtowania Środowiska Mieszkaniowego Politechniki Krakowskiej, Kraków 2009 r., nr 7, s. 159 – 161. 

Grzegorz WOJTKUN
„Szczecin – tożsamość miasta”
Artykuł w czasopiśmie naukowo-dydaktycznym Przestrzeń i Forma. Wydawnictwo Szczecińska Fundacja Edukacji i Rozwoju Addytywnego „SFERA”, Szczecin 2009 r., nr 11, s. 213 – 218. 

Grzegorz WOJTKUN
„Polityka mieszkaniowa, mieszkalnictwo, architektura i architekci – relacja ciągle niedoskonała?”
Artykuł w czasopiśmie naukowo-dydaktycznym Przestrzeń i Forma. Wydawnictwo Szczecińska Fundacja Edukacji i Rozwoju Addytywnego „SFERA”, Szczecin 2009 r., nr 12, s.123-132. 

Grzegorz WOJTKUN
„Skąd się bierze przeciętna architektura mieszkaniowa”
Artykuł w „Czasopiśmie Technicznym”. Wydawnictwo Politechniki Krakowskiej, Kraków 2009 r., 1-A/2009, zeszyt 7 (rok 106), s. 583 – 588. 

Marek WOŁOSZYN
„40 lat nauczania architektury w Szczecinie – przeszłość, teraźniejszość i przyszłość”
Artykuł w czasopiśmie naukowo-dydaktycznym Przestrzeń i Forma. Wydawnictwo Szczecińska Fundacja Edukacji i Rozwoju Addytywnego „SFERA”, Szczecin 2009 r., nr 11, s. 219 – 224. 

Leszek ŚWIĄTEK
„EVERGREEN”. Trwałość w architekturze”
Artykuł w „Czasopiśmie Technicznym”. Wydawnictwo Politechniki Krakowskiej, Kraków 2009 r., 1-A/2009, zeszyt 7 (rok 106), s. 533 – 539. 

Robert BAREŁKOWSKI
„Zapiski i procesie projektowym”
Artykuł w czasopiśmie naukowo-dydaktycznym Przestrzeń i Forma. Wydawnictwo Szczecińska Fundacja Edukacji i Rozwoju Addytywnego „SFERA”, Szczecin 2009 r., nr 12, s. 85 – 122. 

Jarosław BONDAR
„Ruch i rytm. Piękno klasyczne i piękno współczesne”
Artykuł w „Czasopiśmie Technicznym”. Wydawnictwo Politechniki Krakowskiej, Kraków 2009 r., 1-A/2009, zeszyt 7 (rok 106), s. 179 – 184. 

Robert BAREŁKOWSKI
„Control the defined, liberate the undefined” afiliacja – PAN KUiPP
rozdział w książce: J. Verbeke i A. Jakimowicz (red.), Communicating (by) Design, Sint-Lucas School of Architecture, Hogeschool voor Wetenschap & Kunst, Brussels, Department of Architecture, Chalmers University of Technology, Goteborg, Brussels, Belgium, ISBN 978-9-0813238-0-2, Brussels-Gent-Goteborg 2009, s. 603-608. 

Robert BAREŁKOWSKI
“Design Driven by Discovery “afiliacja – PAN KUiPP
rozdział w książce: J. Baek, T. Daniell, J. M. Heredia, B. Jacquet and S. Russell (red.), Architecture and Phenomenology, Kyoto Seika University, EFEO Research Center in Kyoto 2009, s.158-167. 

ROK 2008 


 Grzegorz WOJTKUN
„Wielorodzinne budownictwo mieszkaniowe w Polsce. W cieniu wielkiej płyty”
Artykuł w czasopiśmie naukowo-dydaktycznym pt. Przestrzeń i forma. Wydawnictwo: Hogben, Szczecin 2008 r., nr 10; s.175-194 

Grzegorz WOJTKUN
„Minimalizm w architekturze i urbanistyce mieszkaniowej - próba syntezy”
Artykuł w Czasopiśmie technicznym Wydziału Architektury Politechniki Krakowskiej, Wydawnictwo Politechniki Krakowskiej, Kraków 2008 r. Zeszyt 15/2008 (Rok 105). Z. 6-A/2008, s. 587-593. 

Grzegorz WOJTKUN
„Współczesne koncepcje struktur miejskich”
Artykuł w Czasopiśmie technicznym Wydziału Architektury Politechniki Krakowskiej, Wydawnictwo Politechniki Krakowskiej, Kraków 2008 r. Zeszyt 9/2008 rok 105. Z. 4-A/2008, s. 266-273. 

Grzegorz WOJTKUN
„»Rozlewanie się« miast – próba syntezy”
Artykuł w Materiałach Międzynarodowej Konferencji Naukowej Wydziału Architektury Politechniki Śląskiej (Gliwice 08-09 listopada 2007) 3ULAR. Wydawca: Wydział Architektury Politechniki Śląskiej w Gliwicach, 2008 r., s. 457-463. 

Grzegorz WOJTKUN
<span>„Wielorodzinne budownictwo mieszkaniowe. Wizje a rzeczywistość”</span>
Monografia naukowa. Prace naukowe Politechniki Szczecińskiej Nr 591. Instytut Architektury i Planowania Przestrzennego Nr 46. ISSN 0208-7065. Wydział Budownictwa i Architektury Politechniki Szczecińskiej, Wydawnictwo Uczelniane Politechniki Szczecińskiej, Szczecin 2008 r., s. 168. 

Mariusz TUSZYŃSKI
„Śródmiejskie osiedle mieszkaniowe z drugiej połowy XX w. w strukturze historycznego centrum wybranych miast Pomorza Zachodniego.”
Artykuł w czasopiśmie naukowo – dydaktycznym pt. „Przestrzeń i forma” Wydawnictwo: Hogben, Szczecin 2008r., nr 10, s. 281-288 

Mariusz TUSZYŃSKI
„Przekształcenia historycznej struktury przestrzenno-funkcjonalnej w centrach małych miast Pomorza Zachodniego w II połowie XX w. “
Referat w materiałach pokonferencyjnych :„Zarządzanie krajobrazem kulturowym i kształtowanie społecznych postaw proekologicznych”, Konferencja Międzynarodowa Niepołomice 8-10 maj 2008,W: „Jacek Skalmierski’s Computer Laboratory”, Gliwice, 2008 r. 

Jarosław BONDAR
Konkurs architektoniczny na opracowanie koncepcji programowo-przestrzennej MUZEUM SZTUKI NOWOCZESNEJ we Wrocławiu 
Udział pracownika w wystawie zbiorowej – ogólnopolskiej – pokonkursowej (Jarosław Bondar 100%), Konkurs architektoniczny na opracowanie koncepcji programowo-przestrzennej MUZEUM SZTUKI NOWOCZESNEJ we Wrocławiu, Organizator: Stowarzyszenie Architektów Polskich Oddział we Wrocławiu Urząd Miasta Wrocławia, wystawa: 03.10.2008–10.10.2008 Muzeum Architektury we Wrocławiu 

Jarosław BONDAR
„Bauhaus, Prora i utopie modernizmu”
Referat recenzowany(pełny tekst) – krajowy – naukowy (PAN) i dydaktyczny, Rola wyższych uczelni w rozwoju społeczno-gospodarczym i przestrzennym miast, Polska Akademia Nauk Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju, Warszawa 2008, s. 372-384 

Marek CZYŃSKI
„O przyjazną człowiekowi architekturę środowiska życia”
Artykuł (pełny tekst) krajowy – naukowy, Kongres Architektury Polskiej: Przekaz architektury, architektura przekazu, Poznań 2008, Wydawca: Stowarzyszenie Architektów Polskich, Poznań, 2008 r., s.12-14 

Marek CZYŃSKI
„Terapeutyczna rola przestrzeni architektonicznej szpitala”
Referat recenzowany (pełny tekst) – krajowy – naukowy, VI Międzynarodowe Sympozjum: Architektura i technika a zdrowie, Wydział Architektury, Wydział Budownictwa, Centrum Inżynierii Biomedycznej Politechniki Śląskiej, Gliwice, Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, 2008 r., s.67-77, 3 tabele, 6 ilustracji 

Marek CZYŃSKI
„Architektura, stres i potrzeba bezpieczeństwa”
Artykuł w czasopiśmie naukowo-dydaktycznym Przestrzeń i forma. Wydawnictwo: Hogben, Szczecin 2008 r., nr 10; s.153-162, 6 zbiorów ilustracji 

Marek WOŁOSZYN
„Ujmowanie – kształtowanie przestrzeni wewnątrz kwartałów zabudowy czynszowej”
Artykuł w czasopiśmie naukowo-dydaktycznym Przestrzeń i forma. Wydawnictwo: Hogben, Szczecin 2008 r., nr 10; s.195-202, tabele, 6 ilustracji 

Marek WOŁOSZYN
„Szczecin – śródmieście w dziewiętnastowiecznych strukturach urbanistyczno – architektonicznych”
Artykuł w czasopiśmie zawodowym SARP O/Szczecin, WESVIVAL sztuka architektury, Wydawca: SARP/O Szczecin, 2008 r., s.44-61, 7 ilustracji 

Leszek ŚWIĄTEK
„Architektura nierzeczywista w przestrzeni dostępu”
Artykuł w Czasopiśmie technicznym Wydziału Architektury Politechniki Krakowskiej , Wydawnictwo Politechniki Krakowskiej, Kraków 2008 r . Zeszyt 15/2008 (rok 105). Z. 6 – A/2008, s. 541 – 545. 

Leszek ŚWIĄTEK
„Insufficiaentia Cordis. Przestrzenne konsekwencje zaburzenia metabolizmu miast”
Artykuł w Czasopiśmie technicznym Wydziału Architektury Politechniki Krakowskiej , Wydawnictwo Politechniki Krakowskiej, Kraków 2008 r . Zeszyt 9/2008 (rok 105). Z. 4 – A/2008, s. 169 – 174. 

Leszek ŚWIĄTEK 
– 50%Jerzy CHARYTONOWICZ – 50%-obcyPolitechnika Wrocławska
„Ergonomics of the Process Based on the Urban Renewal Projects”(Ergonomia procesu na przykładzie projektów renowacji miast)
Publikacja w materiałach konferencyjnych - konferencja międzynarodowa, 2nd International ConferenceApplied Human Factors and Ergonomics 2008, AEI, Caesars Palace, Las Vegas, USA, 14-17. 07. 2008.Płyta CD z materiałami konferencyjnymi 

Leszek ŚWIĄTEK
„Zarządzanie miejskimi obszarami zdegradowanymi w kontekście wydajności ekologicznej”
Artykuł w Przeglądzie Komunalnym, Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska, nr 6/2008 , Wydawnictwo ABRYS, Poznań 2008 r , s. 77-78. 

Leszek ŚWIĄTEK
„Recykling przestrzeni miasta”
Artykuł w Recyklingu, Miesięczniku ogólnopolskim, nr 11 (95)/2008 , Wydawnictwo ABRYS, Poznań 2008 r , s. 20 -21. 

Leszek ŚWIĄTEK
„Zarządzanie miejskimi obszarami zdegradowanymi w kontekście wydajności ekologicznej”
Wygłoszenie referatu i publikacja w materiałach konferencyjmych , II Ogólnopolska Konferencja SzkoleniowaRewitalizacja i rekultywacja obszarów zdegradowanych w mieścieWydawnictwo ABRYS, Poznań 2008 r , s. 103 - 107 

Leszek ŚWIĄTEK
„Dematerializacja – nowy imperatyw w projektowaniu ergonomicznym”
Wygłoszenie referatu i publikacja w materiałach konferencyjmych , XXXVI Ogólnopolska Konferencja Ergonomiczna. Wymiana doświadczeń w dziedzinie ergonomii w 2008 rokuzorganizowanej przez :PAN Oddział we Wrocławiu. Komisja ErgonomiiPolskie Towarzystwo Ergonomiczne Oddział DolnośląskiPolitechnika Wrocławska, Wydział Architektury, Karpacz 22-25.09.2008.Materiały konferencyjne wydane przez Politechnikę Wrocławską, 2008, s. 25. 

Leszek ŚWIĄTEK
„Planowanie ekologicznych gospodarstw agroturystycznych”
Wygłoszenie referatu i planowana publikacja w materiałach po-konferencyjmych , Konferencja naukowo - biznesowa Architektura „wolnego” czasu i odnowy sił człowiekazorganizowanej przez :Politechnika Wrocławska, Wydział Architektury, Cieplice Zdrój k. Jeleniej Góry 10-12.04.2008. 

ROK 2007 


 Leszek ŚWIĄTEK
Wygłoszenie referatu oraz publikacja w materiałach konferencyjnych“
PURR-e: Tool for a Green Cities Design(PURR-e: narzędzie do projektowania zielonych miast).”
Referat na konferencję międzynarodową, naukową, wiodącąCentral Europe towards Sustainable Building CESB 07Miejsce : Praga, Czech Technical UniversityData: 24-26.09.2007.Tom 2s. 683-690płyta CD 

Leszek ŚWIĄTEK
„Mentalność buldożera a recycling przestrzeni.”
Artykuł w czasopiśmie naukowo-dydaktycznym „Przestrzeń i Forma” , Szczecin 5/2007 Instytut Architektury i Planowania PrzestrzennegoPolitechniki Szczecińskiej, Szczecin, Wydawnictwo Hogben 2007,s. 27 - 34 

Leszek ŚWIĄTEK
“Recycle – ponownie użyj.”
Artykuł w czasopiśmie naukowo-dydaktycznym „Przestrzeń i Forma” , Szczecin 5/2007 Instytut Architektury i Planowania PrzestrzennegoPolitechniki Szczecińskiej, Szczecin, Wydawnictwo Hogben 2007,s. 119 - 121 

Leszek ŚWIĄTEK
Urban Resources Reservoir. An Element in the City Regeneration Planning.“
Urbanistyczny rezerwuar zasobów. Element w planowaniu regeneracji miast.”
Artykuł w czasopiśmie naukowo-dydaktycznym „Przestrzeń i Forma” , Szczecin 6/2007 Instytut Architektury i Planowania PrzestrzennegoPolitechniki Szczecińskiej, Szczecin, Wydawnictwo Hogben 2007,s. 127 - 129 

Grzegorz WOJTKUN
“Między pięknem a użytecznością architektury mieszkaniowej. 
„Użyteczne piękno” wielorodzinnego mieszkalnictwa na początku XXI stulecia.”
Artykuł w Czasopiśmie Technicznym Architektura z. 6-A/2007. Zeszyt 13/2007 (Rok 104)Wydział Architektury Politechniki Krakowskiej, Kraków, Wydawnictwo Politechniki Krakowskiej, 2007 r.s. 471-476 

Grzegorz WOJTKUN
„Zamknięte społeczności – wybór czy konieczność?”
Referat w wydawnictwie cyklicznym. Habitaty 2006. habitaty bezpieczne. Prace naukowe Wydziału Architektury Politechniki Wrocławskiej 7. Architektura mieszkaniowa 5. Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, 2007 r.s. 154-162 

Grzegorz WOJTKUN
„Wschodnioniemieckie blokowiska. Geneza – rozwój – następstwa.”
Artykuł w czasopiśmie naukowo-dydaktycznym Przestrzeń i Forma nr 9/2007Instytut Architektury i Planowania Przestrzennego Politechniki Szczecińskiej, Szczecin, Wydawnictwo Hogben, 2007 r.,s. 95-108 

Jarosław BONDAR
„Johannes Itten – Bauhaus na tle ruchu reformy pedagogicznej w Europie początku XX wieku.”
Referat recenzowany (pełny tekst) – krajowy – naukowy i dydaktyczny w publikacji Nauka – Architektura – EdukacjaWydział Architektury Politechniki Białostockiej, Białystok,Wydawca – Wydział Architektury Politechniki Białostockiej, 2006,s. 43 – 48 

Jarosław BONDAR
„Filharmonia.”
Artykuł w czasopiśmie naukowo-dydaktycznym Przestrzeń i Forma nr 7/8/2007Instytut Architektury i Planowania Przestrzennego Politechniki Szczecińskiej, Szczecin, Wydawnictwo Hogben, 2007 r.,s. 41-44 

Jarosław BONDAR
„Partytura gmachu Filharmonii Szczecińskiej.”
Artykuł – krajowy – zawodowy w czasopiśmie ARCHITEKTURA – MURATOR nr 11/2007Wydawnictwo Murator Sp. z.o.o. Warszawa 2007s. 24 i 26 

Marek WOŁOSZYN
„Dwa sposoby współpracy z mieszkańcami przy projektowaniu rewitalizacji zabudowy czynszowej z XIX i pocz. XX w. w Szczecinie.”
Artykuł w czasopiśmie naukowo-dydaktycznym Przestrzeń i Forma nr 6/2007, Instytut Architektury i Planowania Przestrzennego Politechniki Szczecińskiej, Szczecin, Wydawnictwo Hogben, 2007 r.,str. 115-127 
  

ROK 2006 


 Marek CZYŃSKI
<span>„Architektura w przestrzeni ludzkich zachowań. Wybrane zagadnienia bezpieczeństwa w środowisku zbudowanym”</span>
Monografia: Prace Naukowe Politechniki Szczecińskiej nr 587, Instytut Architektury i Planowania Przestrzennego nr 45, Wydawnictwo Uczelniane Politechniki Szczecińskiej, Szczecin 2006 r., ISSN 0208-7065; stron 356. 

Leszek ŚWIĄTEK
„ PURR-e – Planning of Urban Resources Reservoirs”(Wydajność zasobów urbanistycznych jako czynnik zrównoważonego rozwoju)
1st Urban Design International Congress (UDIC1)Organizator: IAARA,Miejsce : Isfahan ,Data: 04-07. 09. 2006. 

Leszek ŚWIĄTEK
„Urban Resources Efficiency as Factor of Sustainable Development”(Wydajność zasobów urbanistycznych jako czynnik zrównoważonego rozwoju)
The Ninth Sharjah Urban Planning SymposiumTerritorial Outlook and Sustainable Development: Globalisation, Devolution and the Challenge of GovernanceOrganizator: University of Sharjah (UAE) i London South Bank University, Miejsce : Sharjah, Data: 01-04.04.2006., Sharjah Directorate of Town Planning & Survey 2006, Materiały konferencyjne; s. 97. 

Leszek ŚWIĄTEK
„Solidary Sustainable Building”(Solidarne, zrównoważone budowanie)
12th Rinker International ConferenceRethinking Sustainable Construction 2006Next Generation Green BuildingsOrganizator: Powell Center for Construction & EnvironmentCollege of Design, Construction and Planning, University of Florida, Miejsce : Sarasota, Data: 19-22. 09. 2006,Gainsville, Florida University 2006,Materiały konferencyjne, płyta CD. 

Leszek ŚWIĄTEK
„Anarchitektura – architektura adaptatywna”
„Przestrzeń i Forma” – kwartalnik naukowo-dydaktycznySzczecin 2/2005, Instytut Architektury i Planowania Przestrzennego, Politechniki Szczecińskiej; Wydawnictwo hogben 2005; str. 185-192. 

Grzegorz WOJTKUN
„Zastosowanie technik wspomagania komputerowego do oceny standardu powierzchniowego mieszkań”
Międzynarodowa Konferencja Naukowa pt. Problemy rewitalizacji w gospodarce przestrzennej XXI wieku.Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Białymstoku, Białystok 2006, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Finansów i Zarządzania w Białymstoku, Białystok 2006 r.; str. 103-111. 

Grzegorz WOJTKUN
„Wybrane problemy rozwoju mieszkalnictwa w Polsce w latach 1990-2005” 
Międzynarodowa Konferencja Naukowa pt. Tendencje w kształtowaniu zabudowy mieszkaniowej współczesnych miast.Wydział Architektury Politechniki Białostockiej, Białystok 2006.Wydawca – Wydział Architektury Politechniki Białostockiej, Białystok 2006; str. 40-45. 

Grzegorz WOJTKUN
„Futurystyczne i probabilistyczne koncepcje przestrzeni miasta. Struktura i tworzywo”
Czasopismo techniczne nr Z. 9-A/2006 rok 103 Wydziału Architektury Politechniki Krakowskiej, Wydawnictwo Politechniki Krakowskiej, Kraków 2006 r.; str. 432-437. 

Grzegorz WOJTKUN
„Rewitalizacja „blokowisk”. Doświadczenia zagraniczne”
„Przestrzeń i Forma” – czasopismo naukowo-dydaktyczneSzczecin 3/2006, Instytut Architektury i Planowania Przestrzennego Politechniki Szczecińskiej, Wydawnictwo Printshop; str. 21-32. 

Grzegorz WOJTKUN
“Synteza podstaw ideowych współczesnego mieszkalnictwa”
„Przestrzeń i Forma” – czasopismo naukowo-dydaktyczneSzczecin 4/2006, Instytut Architektury i Planowania Przestrzennego Politechniki Szczecińskiej, Wydawnictwo Printshop; str. 153 - 156 

Jarosław BONDAR
„Odkrycie, poznanie, uczenie.”
„Przestrzeń i Forma” – kwartalnik naukowo – dydaktycznySzczecin 2/2005, Instytut Architektury i Planowania PrzestrzennegoPolitechniki Szczecińskiej, Wydawnictwo hogben 2005; str. 177-184 

Marek WOŁOSZYN
„Systemy bierne konwersji energii słonecznej w rewitalizacji zabudowy czynszowej z XIX w.” 
„Przestrzeń i Forma” – kwartalnik naukowo – dydaktycznySzczecin 2/2005, Instytut Architektury i Planowania PrzestrzennegoPolitechniki Szczecińskiej, Wydawnictwo hogben 2005; str. 133 - 152. 

Marek WOŁOSZYN
„Zmiany w rewitalizacji struktur zabudowy czynszowej na zasadach zrównoważonego rozwoju – Berlin, Kopenhaga, Szczecin.”
URBANISTA – miesięcznik Towarzystwa Urbanistów PolskichWarszawa 12/2005. 

Marek WOŁOSZYN
“Dom na wodzie – refleksje pokonkursowe”.
„Przestrzeń i Forma” – czasopismo naukowo-dydaktyczneSzczecin 4/2006, Instytut Architektury i Planowania Przestrzennego Politechniki Szczecińskiej, Wydawnictwo Printshop;str. 167-170. 

ROK 2005 


 Marek CZYŃSKI
”Antropologia ergonomiczna w projektowaniu architektury”
Przestrzeń i Forma nr 1/2005 - kwartalnikHogben, Szczecin 2005r.s.93-104ryc. 2 

Marek CZYŃSKI
” Społeczne i psychologiczne aspekty teorii „defensible space” Oscara Newmana.” 
Materiały II Sympozjum pt. „Architektura i technika a zdrowie”Gliwice, październik 2005Wyd. Politechniki ŚląskiejGliwice 2005-12-19 s.35-41 

Leszek ŚWIĄTEK 
„Vocational education and training for modern earth building in Europe as part of sustainable regional development”
Konferencja międzynarodowa „Traditional Craft in 21st Century Architecture”Politechnika Szczecińska, Szczecin, 04-05.04.2005.Materiały konferencyjne, str. 260 - 264 

Leszek ŚWIĄTEK 
„ Ergonomia procesu na przykładzie polsko-niemieckiego projektu rewitalizacji osiedla z wielkiej płyty – Pasewalk Ost.”
XXXIII Ogólnopolska Konferencja Ergonomiczna łącznie z 3rd International Ergonomics Conference “Man – Science – Environment”; “Wymiana doświadczeń w dziedzinie ergonomii z państwami ościennymi w aktualnej sytuacji europejskiej.Polskie Towarzystwo Ergonomiczne, Karpacz 26-29.09.2005.PTE 2005Materiały konferencyjne, str. 24 

Grzegorz WOJTKUN
„Wartościowanie obszarów mieszkaniowych jako metoda delimitacji struktury miasta XXI wieku” 
Międzynarodowa Konferencja Naukowa w ramach Kongresu Nauki z okazji jubileuszu 60 rocznicy powstania Politechniki Śląskiej pt. Odnowa krajobrazu miejskiego. Koncepcje – programy – projekty zorganizowane przez Wydział Architektury Politechniki Śląskiej w Gliwicach; 1/2005Gliwice, Wydział Architektury Politechniki Śląskiej - Zakład Graficzny Politechniki Śląskiej, 2005strony: 527 - 538 

Marek WOŁOSZYN 
[Rozmiar: 27853 bajtów]
„Projektowanie rewitalizacji zabudowy czynszowej z z uwzględnieniem uwarunkowań ekologicznych, na wybranych przykładach śródmiejskiej zabudowy z XIX i początku XX w.”
Monografia: „Projektowanie rewitalizacji zabudowy czynszowej z z uwzględnieniem uwarunkowań ekologicznych, na wybranych przykładach śródmiejskiej zabudowy z XIX i początku XX w.” IAiPP nr 44, Prace Naukowe Politechniki Szczecińskiej nr 585, Szczecin 2005 r., s.224 

Marek WOŁOSZYN 
„ Proces projektowania rewitalizacji zabudowy czynszowej z XIX wieku z uwzględnieniem teorii zrównoważonego rozwoju”
Przestrzeń i FORMA – kwartalnik naukowo-dydaktyczny IAiPP Politechniki Szczecińskiej nr 1/2005, Szczecin, Hogben, 2005 r.,s.105-115 

Marek WOŁOSZYN 
„Revitalisation of the revitalisation process w Sustainable development and Renewal of urban structures”
Wydawnictwo pokonferencyjne 29-30.09.2005 Gdańsk,Centre for Urban Construction and Rehabilitation CURE, Politechnika Gdańska, Gdańsk 2005 r., s. 173-176 
  

ROK 2004 


 Marek Czyński
„ Zjawisko zawłaszczania przestrzeni jako forma zachowań obronnych w środowisku zbudowanym.”
II Sympozjum 
„Architektura i technika a zdrowie.”
Materiały konferencji
Politechnika Śląska
Gliwice 5.10.2004r
strona: 51-58
dodatki graficzne: 23 fotografie 

Grzegorz Wojtkun
„Polskie antymieszkalnictwo – o architekturze TBS-ów”
„Architektura-Murator”
2004, numer 5(116)
s. 14-15, 
wykres oraz 2 fotografie 

Grzegorz Wojtkun
„Standardy mieszkaniowe w osiedlach wzniesionych w Polsce przed i po 1990 roku na przykładzie Szczecina”(Standards in housing estates in Poland before and after 1990 on the example of Szczecin)
Zespoły mieszkaniowe Teoria – Projekty – Realizacje (Residental Complexes Theory – Projects – Implementation)
Wydział Architektury Politechniki Krakowskiej, 
Katedra Kształt. Środowiska Mieszkaniowego, Zakopane 08-10.10.2004 r.
Kraków, Wydawnictwo Katedry Kształtowania Środowiska Mieszkaniowego, 2004 r.
Tom 2/2004, s. 144-146, 
8 ilustracji 

Grzegorz Wojtkun, Adam Szymski
„Aktywizacja obszarów mieszkaniowych w strukturze przestrzennej miasta przed i po 1990 roku na przykładzie Szczecina„ (Activation of housing areas in the city’s spatial structure in Poland before and after 1990 on the example of Szczecin)
Zespoły mieszkaniowe Teoria – Projekty – Realizacje (Residental Complexes Theory – Projects – Implementation)
Wydział Architektury Politechniki Krakowskiej, Katedra Kształt. Środowiska Mieszkaniowego, Zakopane 08-10.10.2004 r.Kraków, Wydawnictwo Katedry Kształtowania Środowiska Mieszkaniowego, 2004 r.
Tom 2/2004, 
s. 161-163, 
3 ilustracje 

Grzegorz Wojtkun
“Rehabilitation of housing estates and the expectations of the public
” (Rehabilitacja zespołów mieszkaniowych a oczekiwania społeczne)
Rehabilitation of existing urban building stock. International WorkshopCentre for Urban Construction and Rehabilitation CURE and Faculty of Civil Engineering Gdansk University of Technology,
Gdańsk 17-19.06.2004 r.
Gdańsk, Wydawnictwo Politechniki Gdańskiej, 2004 r.
Tom I, 
s. 323-326, 
1 ilustracja 
1 tabela 

Marek Wołoszyn, Grzegorz Wojtkun, Ewa Cisek 
„Trójkąt aktywizujący ”
„Psychologia organizacji przestrzeni środowiska mieszkaniowego” - HABITAT`2003
Wydział Architektury Politechniki Wrocławskiej i Komitet Architektury i Urbanistyki PAN, 
24-28.11.2003r.
Wydawnictwo pokonferencyjne
Prace Naukowe Wydziału Architektury Politechniki Wrocławskiej nr4,
Wrocław 2004 
str. 255-277 

Marek Wołoszyn
„Aspekty społeczne i psychologiczne w projektowaniu rewitalizacji zabudowy mieszkaniowej z XIX i pocz. XX w. w świetle teorii zrównoważonego rozwoju, na przykładzie Szczecina”
„Psychologia organizacji przestrzeni środowiska mieszkaniowego” - HABITAT`2003
Wydział Architektury Politechniki Wrocławskiej i Komitet Architektury i Urbanistyki PAN, 
24-28.11.2003r.
Wydawnictwo pokonferencyjne
Prace Naukowe Wydziału Architektury Politechniki Wrocławskiej nr4,
Wrocław 2004
str. 96-109 

Marek Wołoszyn
„Implication in architectural design of downtown blocks revitalization according to sustainable development”(
Zmiany w projektowaniu architektonicznym rewitalizacji budownictwa czynszowego pod wpływem teorii zrównoważonego rozwoju)
„Regional Central and Eastern European Conference on Sustainable Building”<span> </span>
Konferencja międzynarodowa, język angielski<span> </span>
Instytut Techniki Budowlanej, 
Politechnika Warszawska<span> </span>
Warszawa 27-29.10.2004r.<span> </span>
str. 165-166, 
CD ze zbiorem referatów 

Leszek Świątek, Jerzy Charytonowicz
„Urbanistyka śmietnika” – zrównoważone gospodarowanie przestrzennymi zasobami miast. 
„Recykling”.
Miesięcznik ogólnopolski. Nr 5(41)/2004,
Str. 32-33
Abrys sp. z o.o., Poznań 

Leszek Świątek, Jerzy Charytonowicz
„Recykling przestrzeni”
„Recykling”. 
Miesięcznik ogólnopolski. Nr 6(42)/2004, 
Str. 30-31
Abrys sp. z o.o., Poznań 

Leszek Świątek, Jerzy Charytonowicz
„Recykling przestrzeni cz.2”
„Recykling”.
Miesięcznik ogólnopolski. Nr 7/8(43/44)/2004,
Str. 28-30
Abrys sp. z o.o., Poznań 

Leszek Świątek, Jerzy Charytonowicz
„Architektura rozrzutna – przyczyny generowania odpadów cz.1”
„Recykling”.
Miesięcznik ogólnopolski. Nr 9(45)/2004,
Str. 26-27
Abrys sp. z o.o., Poznań 

Leszek Świątek, Jerzy Charytonowicz
„Architektura rozrzutna – przyczyny generowania odpadów cz.2”
„Recykling”.
Miesięcznik ogólnopolski. Nr 10(46)/2004,
Str. 24-25
Abrys sp. z o.o., Poznań 

Leszek Świątek, Jerzy Charytonowicz
„Metody ograniczania ilości odpadów u źródła – architektura adaptatywna”
„Recykling”.
Miesięcznik ogólnopolski. Nr 11(47)/2004,
Str. 12-13
Abrys sp. z o.o., Poznań 

Leszek Świątek, Jerzy Charytonowicz
„Metody ograniczania ilości odpadów u źródła – modularność”
„Recykling”.
Miesięcznik ogólnopolski. Nr 12(48)/2004,
Str. 12-13
Abrys sp. z o.o., Poznań 

Leszek Świątek
„Zdrowy dom – optyka hipochondryka?”
II Sympozjum „Architektura i technika a zdrowie.”
Politechnika Śląska
Gliwice 5.10.2004r
strona: 255-259 

Leszek Świątek
„Architektura adaptatywna – wyzwanie dla społeczeństw postinformatycznych” (wygłoszenie referatu)
Konferencja międzynarodowa 
2nd International Ergonomics Conference “Man – Science – Environment” MSE 2004
Karpacz, wrzesień 2004r. 
publikacja materiałów planowana na 2005r. 

Leszek Świątek
„Modern earth building for promoting regional development under the Action Programme Leonardo da Vinci”
„Regional Central and Eastern European Conference on Sustainable Building”<span> </span>
Konferencja międzynarodowa, język angielski<span> </span>
Instytut Techniki Budowlanej, 
Politechnika Warszawska<span> </span>Warszawa 27-29.10.2004r. 
str. 167, 
CD ze zbiorem referatów 
  

ROK 2003 


 MAREK CZYŃSKI
„Stres w środowisku zbudowanym”
Sympozjum pt. „Architektura i technika a zdrowie.”
Wydział Architektury Centrum Inżynierii Biomedycznej Politechniki Śląskiej w Gliwicach
Gliwice 07.10.2003
s.29-35 

LESZEK ŚWIĄTEK 
„The Urban Explorer Capsule – Improvement of Reusable Building Structures Management”
„Miejska kapsuła eksploatacyjna – usprawnienie zarządzania odnawialnymi strukturami budowlanymi”
Publikacja w materiałach konferencyjnych na płycie CD - konferencja międzynarodowa – referat recenzowany
„Deconstuction and Materials Reuse”. XI Rinker International Conference University of Florida Gainesville, Florida, USA, 7 – 10. 05. 2003.
Gainesville, University of Florida 2003<span> </span>
Płyta CD, publikacja CIB 287, 
str. 218 - 225 

LESZEK ŚWIĄTEK
„Capacity Building for Sustainable Coastal Management – How to Face the New Spatial Planning Law in Poland.
”<span> </span>„Budowanie świadomości zrównoważonego zarządzania obszarami nadbrzeżnymi – jak sprostać zapisom nowej ustawy o planowaniu przestrzennym w Polsce.” 
Publikacja w materiałach konferencyjnych i wygłoszenie referatu –konferencja międzynarodowa „Baltic 03”. 
CCB 14-th Annual Conference „Coastal Management and Spatial Planning – Conflicts and Solutions”CCB, 
Uppsala, Szwecja, 
FoE Latvia, Lejastiezumi, Latvia, 
17.05.2003.<span> </span>Riga, CCB 2003 

LESZEK ŚWIĄTEK
„Europejski projekt „Clay Plaster” - promocja nowoczesnych tynków glinianych, jako element architektury regionalnej w zrównoważonym rozwoju lokalnych społeczności.”
Publikacja komunikatu w materiałach konferencyjnych – konferencja międzynarodowa IV Polsko – Niemiecka Konferencja ANTIKON 2003
Szczecin – EXPO, Szczecin, Pasewalk, Ueckermunde, Police, 
18-20.09.2003.<span> </span>Szczecin, 
Szczecin – EXPO 2003 

GRZEGORZ WOJTKUN
<span>„Osiedle mieszkaniowe w strukturze miasta XX wieku”</span>
Monografia 
„Osiedle mieszkaniowe w strukturze miasta XX wieku”
I kw. 2004
300 stron, 
126 rycin, 
43 fotografie, 
33 tabele 

GRZEGORZ WOJTKUN
„Dylematy budownictwa osiedlowego XXI wieku. Analiza i ocena wybranych przykładów”
Habitat Trzeciej Fali – EXPO 2010 Wrocław, XV Międzynarodowe Seminarium i Warsztaty Szkoły Naukowej HABITAT’02
Szkoła Naukowa HABITAT – Wydział Architektury Politechniki Wrocławskiej, Komitet Architektury i Urbanistyki PAN-Sekcja Architektury, Stowarzyszenia Architektów Polskich-Z.O.Wrocław, 
12-16 listopada 2002
Wrocław, Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, 2003 

GRZEGORZ WOJTKUN
„Osiedle mieszkaniowe jako trwałe i akceptowane środowisko życia człowieka. Psychologia organizacji przestrzeni zamieszkania na przykładzie Osiedla Arkońskiego w Szczecinie (1975-1979)”
Psychologia organizacji przestrzeni środowiska mieszkaniowego – HABITAT 2003, XVI Międzynarodowe Seminarium i Warsztaty Szkoły Naukowej HABITAT’03
Szkoła Naukowa HABITAT – Wydział Architektury Politechniki Wrocławskiej, Komitet Architektury i Urbanistyki PAN-Sekcja Architektury
Wrocław, 24-28 listopada 2003 

GRZEGORZ WOJTKUN
„Zastosowanie w procesie dydaktycznym wspomagania komputerowego do oceny rozwiązań funkcjonalno-przestrzennych mieszkań w budynkach wielorodzinnych”
Sesja Jubileuszowa z cyklu „Prezentacje” z okazji 70-lecia urodzin prof. dr inż. arch. Witolda Jarzynki
Wydział Budownictwa i Architektury Politechniki Szczecińskiej, Stowarzyszenie Twórcze „KLUB 13 MUZ”
Szczecin, 21.11.2002 

JAROSŁAW BONDAR
„Łódź odświeżająca”
Artykuł prasowy dot. Pierwszych Ogólnopolskich Konfrontacji Architektów „Młodzi do Łodzi” 23-24.05.2003r.
„Architektura – Murator” 09/2003<span> </span>
strona: 43 
  

ROK 2002 


 Marek CZYŃSKI
„Architektura – myślenie według wartości.” Kongres Architektów Polskich pt. „Architektura jako wartość”
Wrocław 17-19 maja 2002
ZO SARP Wrocław
s. 57-59 

Marek CZYŃSKI
„Behawioralne aspekty rehabilitacji zabudowy mieszkaniowej na przykładzie śródmieścia Szczecina.” 
Materiały Pokonferencyjne pt. „Problemy modernizacji zasobów mieszkaniowych.”
Szczecin 1998
Wydanie Uczelniane Politechniki Szczecińskiej
Instytut Architektury i Planowania Przestrzennego
Szczecin 2001
s. 177-186
4 ilustracje 

Marek CZYŃSKI
„Stan nauczania problematyki dostępności przestrzeni architektonicznej i urbanistycznej oraz stan przystosowania środowiska zbudowanego dla potrzeb osób niepełnosprawnych.”
Seminarium ZG SARP i PERON
pt. „Dostępność architektoniczna i urbanistyczna w Polsce.”
Warszawa 7.06.2002 

Mariusz TUSZYŃSKI
IV Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Techniczna „Budownictwo sakralne i monumentalne”
„Problem dostępności obiektów sakralnych dla osób niepełnosprawnych”
Białystok, 9-10 maja 2002r.
Politechnika Białostocka, PZiTB w Białymstoku,
SARP w Białymstoku
Dział Wydawnictw i Poligrafii Politechniki Białostockiej 2002r.
Tom I, str. 369-376, dodatki graficzne w tekście. 

Leszek ŚWIĄTEK
„Oslo and closing the building materials cycle”
“Sustainable Building. Independent Journal on Building and the Environment”
Rok 2002, nr 4, ISSN: 1568-2919
Str. 13 

Leszek ŚWIĄTEK
„Biodegradacja i recykling determinanty architektury przyjaznej środowisku”
II Konferencja z cyklu „Metamorfozy architektury”. Architektura współczesna w kontekście natury.
Wydział Architektury Politechniki Gdańskiej,
Gdańsk 24-25 Maj 2002 

Leszek ŚWIĄTEK
„Don`t Waste” Architecture
„Resource Architecture”. XXI World Congress of Architecture. UIA Berlin 2002
UIA (Union Internationale des Architectes), BDA (Bund Deutscher Architekten)
Berlin 22 – 26. 07. 2002.
UIA Berlin 2002
Referat - publikacja w materiałach konferencyjnych na płycie CD i stronie internetowej - konferencja międzynarodowa
Płyta CD
Strona internetowa: www.uia-berlin2002.com